Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Podívejte se na naše Zásady pro soubory cookie.
Rozumím
Perioperační sestry
Úsměv, bezpečí, kvalita, spolehlivost.
Logo - Brno
Logo - HK
Logo - ČAS
Perioperacni-sestry.cz

Spoluautorky

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA
Vrchní sestra COS I FN Bohunice Brno
Ing. Bc. Zuzana Holečková
Manažer operačních sálů Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Mgr. Romana Škarecká
Vrchní sestra Nemocnice Kyjov
Bc. Barbara Gazurová
Perioperační sestra Nemocnice Podlesí a.s. Třinec
Martina Petrásková
Školitelka na OCSS ve FN Hradec Králové
Bc. Ivana Vohrnová
Vrchní sestra - Operační sály Lochotín, FN Plzeň
Mgr. Erna Mičudová
Náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky FN Brno
Mgr. Silvie Hodová
Sestra pro prevenci a kontrolu infekcí OKM FN Bohunice Brno
Mgr. Miriam Marková
Staniční sestra chirurgické stanice COS I FN Bohunice Brno
Zavřít
1977: ukončena SZŠ, Nové Město n.M. – zdravotní sestra
1986: ukončeno PSS – instrumentování na operačním sále, Brno
1999: ukončeno bakalářské studium – ekonomika zdravotnictví, MU ekonomicko - správní fakulta, Brno
2006: ukončeno studium MBA – PIBS Praha
2012: ukončeno magisterské studium Ekonomika a management na AKADEMII STING, o.p.s.
1977-1992: FN u SA I. Chirurgická klinika - sestra na oddělení a na operačním sále
1992-2001: FN Brno COS I – staniční sestra chirurgie
2001-dosud: FN Brno – vrchní sestra COS I
od 2011: NCO NZO Brno - odborný garant v perioperační péči
od 2013: zájem o předávání informací a novinek pro perioperační sestry v ČR a jejich aktivní zapojení do činnosti a mezipersonální komunikace.
Kontaktní informace: Viz sekce Kontakty
Zavřít
Vzdělání
1982: Maturita - SZŠ Šumperk
1993: PSS Instrumentování na operačních sálech – Ostrava
2002: Funkční kurs managementu v ošetřovatelství - Brno
2005: VŠ studium Bc. - Ekonomika řízení zdravotnictví, obor Zdravotnický management - ošetřovatelská péče - Sociálně zdravotní fakulta Ostrava
2010: VŠ studium Ing. - Ekonomika a management - VŠP Ostrava
Profesní praxe
1982 – 1984: FN Hradec Králové RES Kardiochirurgie
1984 – 1985: ARO Nemocnice Jeseník
1985 – 1987: Chirurgické oddělení Nemocnice Jeseník
1987 – 1988: Mateřská dovolená
1989 – 1995: Chirurgické operační sály Nemocnice Jeseník
1995 – 1996: Chirurgické operační sály FN Hradec Králové
1997 – 2000: Mateřská dovolená
2000 – 2001: Traumatologické oddělení FN Hradec Králové
od 1. 9 2001: Na pozici vrchní sestry OCSS
2001 - 31. 10 2014: OCSS FN Hradec Králové
1. 11. - 31. 8. 2015: Produktový specialista rouškování, Firma Batist Medical a.s.
1. 9. 2015 - dosud: Manažer operačních sálů ÚVN Praha
Kontaktní informace: Viz sekce Kontakty
Zavřít
1987: ukončeno Gymnázium Kyjov
1990: ukončena SZŠ PMS - zdravotní sestra, Brno
2002: ukončeno PSS instrumentování na operačním sále, Brno
2009: ukončeno bakalářské studium ošetřovatelství, Trenčín
2011: ukončeno magisterské studium ošetřovatelství, Trenčín
1990: Nemocnice Kyjov chirurgické oddělení - sestra u lůžka
2004 - dosud: Nemocnice Kyjov vrchní sestra COS
Kontaktní informace: Viz sekce Kontakty
Zavřít
1996: ukončena SZŠ, Karviná-všeobecná sestra
2010: ukončeno PSS - v oboru sestra pro perioperační péči, Brno
Září 2013 - dosud: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Bratislava
1996 - 2001: Chirurgie MN Ostrava Fifejdy - chirurgické oddělení + JIP aseptická,septická
2001 - 2002: Chirurgické oddělení Nemocnice Třinec Podlesí a.s.
2002 - 2003: ARO Nemocnice Třinec Podlesí a.s.
2003 - dosud: Chirurgické operační sály Nemocnice Třinec Podlesí a.s.
Kontaktní informace: Viz sekce Kontakty
Zavřít
1995: ukončení SZŠ Turnov- obor všeobecná sestra
2009: ukončeno PSS v oboru - perioperační péče, Praha
1995-1996: Městská Masarykova nemocnice Jilemnice, dětské oddělení - sestra na standartním lůžkovém oddělení a JIP.
1996-2012: FN- Hradec Králové- Oddělení centrálních sálů a sterilizace, instrumentářka na op.sále.
2012: dosud- FN- Hradec Králové- Oddělení centrálních sálů a sterilizace, sestra školitelka na OCSS .
Kontaktní informace: Viz sekce Kontakty
Zavřít
Vzdělání
1979 – 1983: Střední zdravotnická škola v Klatovech
1987 – 1988: Pomaturitní specializační studium - obor: Instrumentování na operačním sále
2004 - 2005: Pomaturitní specializační studium - obor: Management ve zdravotnictví
2010 – 2013: VŠ studium Bc. - Ošetřovatelství
Praxe
1983 – 1999: FN Plzeň – oddělení operačních sálů Bory - zdravotní sestra - instrumentářka
1999 – 2005: FN Plzeň – oddělení Centrálních operačních sálů Lochotín - staniční sestra
2005 – dosud: FN Plzeň - oddělení Centrálních operačních sálů Lochotín - vrchní sestra
Kontaktní informace: Viz sekce Kontakty
Zavřít
1979: ukončena SZŠ Prostějov , všeobecná zdravotní sestra
1989: PSS - INOPS
2006: bakalářské studium ošetřovatelství MU LF Brno
2009: magisterské studium ošetřovatelstvíMU LF Brno - obor Ošetřovatelská péče v gerontologii
1979-1985: III. Interní klinika – FN U sv. Anny - sestra na lůžkovém oddělení
1986-1991: ORL - FN U sv. Anny - instrumentářka
1991-1993: FN Brno – Centrální operační sály - instrumentářka
1993-1998: FN Brno - Centrální operační sály – vrchní sestra
1999-dosud: FN Brno - náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Zaměstnanenc NCO NZO, katedra Organizace a řízení zdravotnictví organizace a řízení provozu zdravotnictví
Držitel Certifikátu interního auditora systému jakosti ISO 9001:2000
Členka ČAS
Aktivní přednášková činnost na téma ošetřovatelský proces, ošetřovatelské standardy, hygienicko-epidemiologická problematika zajištění zdravotnického provozu, problematika dalšího vzdělávání NLZP
Kontaktní informace: Viz sekce Kontakty
Zavřít
Vzdělání
1995: ukončena SZŠ, Brno - všeobecná sestra
2010: ukončeno bakalářské studium– Ošetřovatelství, UP v Olomouci, FZV
2011: ukončeno specializační vzdělání – obor Perioperační péče, Brno
2015: ukončeno magisterské studium Ošetřovatelství na VšZaSP, Bratislava
Praxe
1995–1997: BCHN Žlutý kopec, Brno – sestra na standardním oddělení a JIP
1997–dosud: FN Brno COS I, perioperační sestra
2013 – dosud: FN Brno Oddělení klinické mikrobiologie, Úsek prevence a kontroly infekcí – úseková sestra
od 2010: externí lektor v NCO NZO – Perioperační péče a CK Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty
Kontaktní informace: Viz sekce Kontakty
Zavřít
1989: ukončena SZŠ V Lučenci, SR obor všeobecní sestra
1994: ukončeno vyšší odborní vzdělání v Banské Bystrici - Diplomovaná operační sestra
2008: ukončeno bakalářské studium – Sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
2010: ukončeno magisterské studium – Sociální práce na VšZaSP v Bratislavě
1989-91: NsP Veľký Krtíš – všeobecní sestra, SR
1991: Fakultní nemocnice ak. L. Dérera Bratislava, Neurochirurgická klinika
1991-97: NsP V. Krtíš, SR operační sály
1997-98: FN Brno COS
1999-2004: mateřská dovolená
2005-08: FN Brno COS – instrumentářka
od 2010-dosud: na pozici staniční sestry na chirurgii
2010: akreditovaný kurz Mentor na Masarykově univerzitě Brno
2012: certifikovaný kurz Management a organizace zdravotnictví, školitel pro akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře
Kontaktní informace: Viz sekce Kontakty
Ing. Jaroslava Jedličková, MBA
Vrchní sestra
COSI FN Brno

Tel.: +420 532 232 981
Mgr. Jana Wischová, Ph. D.
Univerzita Pardubice, Viceprezidentka
EORNA
Tel.: +420 466 037 808
TOPlist